Logo 1
Danh mục
Nenkin là gì ?
  • Lượt xem
    : 621
  • Số lượng còn
    : 0
  • Giá bán
    : 0 ¥

Chọn mua
Chọn đơn vị tiền:
Mệnh giá :
Call
Số lượng :

Mô tả Sản phẩm

NENKIN LÀ GÌ?

  1. Khái niệm về nenkin

Bình thường thì ở Nhật có chế độ bảo hiểm. Mục đích chính là để khi về già không còn khả năng làm việc sẽ được thanh toán lại 1 phần. Hay dịch nôm na là tiền lương hưu. Tuy thế, người nước ngoài làm việc vài năm sau đó về nước thì sẽ không có cơ hội để hưởng số tiền này. Để giải quyết vần đề này, từ năm 1994 Nhật đã cho phép người nước ngoài về nước sau khi làm việc ở Nhật 1 thời gian có thể nhận lại 1 phần số tiền này(Tiếng Nhật gọi là 脱退ー時金- Dattai ̄ jikin). Số tiền này được tính theo thời gian làm việc và đóng bảo hiểm của bạn của bạn ở Nhật. Gọi là tiền nenkin.

Cụ thể như sau:

-Từ 6 -12 tháng: 39,900 yên
-Từ 12-18 tháng: 79,800 yên
-Từ 18-24 tháng:119,700 yên
- Từ 24-30 tháng:159,600 yên
- Từ 30-36 tháng:199,500 yên
- Từ 36 tháng trở lên:239400 yên.

(Đây chỉ là số liệu tính bình quân, thực tế phụ thuộc vào số tiền bạn đã đóng khi làm việc ở nhật)
*Điều kiện để lãnh tiền này như sau:
-Không mang quốc tịch Nhật
-Không sống ở Nhật
-Thời gian đóng bảo hiểm là 6 tháng trở lên
-Từ trước đến nay chưa lãnh tiền bảo hiểm bao giờ
-Thời gian kể từ khi bạn rời Nhật Bản chưa quá 2 năm.

 

2. Cách tính tiền Nenkin

Các bạn làm và đóng tiền bảo hiểm lao động (厚生年金保険- kōsei nenkin hoken) thì có thể được lĩnh từ 0.4 đến 2.6 tháng lương tiêu chuẩn, tùy thuộc vào thời gian và thời điểm đóng bảo hiểm.
Tháng lương tiêu chuẩn được tính bằng tổng thu nhập trong thời gian đóng bảo hiểm (lương + thưởng, chưa trừ thuế) chia đều cho tổng số tháng đóng bảo hiểm (cách tính này áp dụng cho những người tham gia đóng bảo hiểm sau năm 2003).
Ví dụ bạn đi làm 2 năm. Năm đầu tiên thu nhập của bạn là 300,000 yên, năm thứ hai là 370,000 yên.
- Hệ số của bạn sẽ là 1.2 hoặc 1.3 tùy thuộc bạn đóng bảo hiểm trong giai đoạn nào.

- Lương tiêu chuẩn của bạn sẽ là (300+370)/24 = 280,000 yên
=> Suy ra bạn sẽ nhận được 1 khoản là 1.2 x 28 = 336,000 yên.
Nếu đi làm trên 3 năm sẽ có hệ số là 2.6
Chú ý: Số tiền trên chưa bao gồm thuế.