Logo 1
Danh mục
ĐƠN HÀNG KỸ SƯ
  • Lượt xem
    : 1034
  • Số lượng còn
    : 0
  • Giá bán
    : 0 ¥

Chọn mua
Chọn đơn vị tiền:
Mệnh giá :
Call
Số lượng :

Mô tả Sản phẩm

 

 

CÔNG TY TNHH MEIA VIỆT NAM

48 Thích Minh Nguyệt-P.2-Q.Tân Bình-HCM

Tel:02862740024 0949999611 0944444160

Website:dailynhatviet.com

 

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ

 

STT

Hạng mục :

  Nội dung

1

Công ty tiếp nhận :

  HTC

  JAPAN MEIA

2

Địa điểm làm việc :

  Tỉnh Osaka

3

Tư cách xin visa :

  Kỹ Thuật Viên ( nhân viên chính thức )

4

Nội dung công việc

  Vận hành và bảo trì:máy tiện,máy phay,máy mài,CNC,máy       nhựa…

5

Số lượng cần tuyển : 

          400 Nam

Độ tuổi :

  Từ 21 tuổi đến 35 tuổi

Trình độ

  Tốt nghiệp từ Cao đẳng chính quy trở lên(công nghệ cơ khí,ô     tô,chế tạo máy,cơ điện tử,điều khiển và tự động hóa… )

Kinh nghiệm làm việc

  Không yêu cầu

6

Hình thức tuyển dụng

  Phỏng vấn  qua Skype

7

Mức lương cơ bản

  180000 yên / 1 tháng

  Có tăng ca trung bình mỗi ngày 3-5 tiếng.

※ Mức lương chưa trừ tiền bảo hiểm xã hội, tiền thuê nhà .v.v..

8

Thời gian làm việc

  8h00 ~ 17h00 Đúng theo quy định pháp luật Nhật Bản   2800h/năm

  Ngày nghĩ theo lịch mỗi công ty.

9

Dự kiến nhập cảnh

  Từ 2 đến 4 tháng sau khi đậu phỏng vấn

10

Dự kiến thi tuyển

  Tuyển liên tục từ tháng 5/2018 đến 12/2019.Mỗi tháng đều   phỏng vấn.

 

 

     

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ NHỰA

 

STT

Hạng mục :

  Nội dung

1

Công ty tiếp nhận :

  HTC

  JAPAN MEIA

2

Địa điểm làm việc :

  Tỉnh Nara

3

Tư cách xin visa :

  Kỹ Thuật Viên ( nhân viên chính thức )

4

Nội dung công việc

  Vận hành và bảo trì:máy nhựa…

5

Số lượng cần tuyển : 

    200 Nam

Độ tuổi :

  Từ 21 tuổi đến 35 tuổi

Trình độ

   Tốt nghiệp từ cao đẳng chính quy trở lên(công nghệ hóa, cơ   khí,điện,điện tử,điện lạnh… )

Kinh nghiệm làm việc

 Không yêu cầu

6

Hình thức tuyển dụng

  Phỏng vấn  qua Skype

7

Mức lương cơ bản

  170000yên / 1 tháng

  Có tăng ca trung bình mỗi ngày 3-5 tiếng.

※ Mức lương chưa trừ tiền bảo hiểm xã hội, tiền thuê nhà .v.v..

 

8

 

Thời gian làm việc

  8h00 ~ 17h00 Đúng theo quy định pháp luật Nhật Bản   2800h/năm

  Ngày nghĩ theo lịch mỗi công ty.

9

Dự kiến nhập cảnh

  Từ 2 đến 4 tháng sau khi đậu phỏng vấn

10

Dự kiến thi tuyển

  Tuyển liên tục từ tháng 5/2018 đến 12/2019.Mỗi tháng đều   phỏng vấn.

 

 

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ ĐIỆN TỬ

 

STT

Hạng mục :

  Nội dung

1

Công ty tiếp nhận :

  HTC

  JAPAN MEIA

2

Địa điểm làm việc :

  Tỉnh Kyoto

3

Tư cách xin visa :

  Kỹ Thuật Viên ( nhân viên chính thức )

4

Nội dung công việc

  Điều khiển:máy móc,thiết bị sản xuất,các máy điện tử...

5

Số lượng cần tuyển : 

    200 Nam

Độ tuổi :

  Từ 21 tuổi đến 35 tuổi

Trình độ

  Tốt nghiệp từ Cao đẳng chính quy trở lên(điện tử,điều khiển     và tự động hóa,công nghệ máy tính,điện… )

Kinh nghiệm làm việc

  Không yêu cầu

6

Hình thức tuyển dụng

  Phỏng vấn  qua Skype

7

Mức lương cơ bản

  180000 yên / 1 tháng

  Có tăng ca trung bình mỗi ngày 3-5 tiếng.

※ Mức lương chưa trừ tiền bảo hiểm xã hội, tiền thuê nhà .v.v..

8

Thời gian làm việc

  8h00 ~ 17h00 Đúng theo quy định pháp luật Nhật Bản   2800h/năm

  Ngày nghĩ theo lịch mỗi công ty.

9

Dự kiến nhập cảnh

  Từ 2 đến 4 tháng sau khi đậu phỏng vấn

10

Dự kiến thi tuyển

  Tuyển liên tục từ tháng 5/2018 đến 12/2019.Mỗi tháng đều     phỏng vấn

 

 

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG

 

STT

Hạng mục :

  Nội dung

1

Công ty tiếp nhận :

  HTC

  JAPAN MEIA

2

Địa điểm làm việc :

  Tỉnh Nagoya

3

Tư cách xin visa :

  Kỹ Thuật Viên ( nhân viên chính thức )

4

Nội dung công việc

  Thi công và giám sát các công trình xây dựng...

5

Số lượng cần tuyển : 

    100 Nam

Độ tuổi :

  Từ 21 tuổi đến 35 tuổi

Trình độ

  Tốt nghiệp từ Cao đẳng chính quy trở lên các ngành liên quan

  xây dựng...

Kinh nghiệm làm việc

  Không yêu cầu

6

Hình thức tuyển dụng

  Phỏng vấn  qua Skype

7

Mức lương cơ bản

  180000 yên / 1 tháng

  Có tăng ca trung bình mỗi ngày 3-5 tiếng.

※ Mức lương chưa trừ tiền bảo hiểm xã hội, tiền thuê nhà .v.v..

8

Thời gian làm việc

  8h00 ~ 17h00 Đúng theo quy định pháp luật Nhật Bản   2800h/năm

  Ngày nghĩ theo lịch mỗi công ty.

9

Dự kiến nhập cảnh

  Từ 2 đến 4 tháng sau khi đậu phỏng vấn

10

Dự kiến thi tuyển

  Tuyển liên tục từ tháng 5/2018 đến 12/2019.Mỗi tháng đều     phỏng vấn.

 

 

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CÔNG NGHỆ

THÔNG TIN

 

 

STT

Hạng mục :

  Nội dung

1

Công ty tiếp nhận :

  HTC

  JAPAN MEIA

2

Địa điểm làm việc :

  Tỉnh Tokyo

3

Tư cách xin visa :

  Kỹ Thuật Viên ( nhân viên chính thức )

4

Nội dung công việc

  Lập trình và thiết kế các phần mềm liên quan chuyên ngành

5

Số lượng cần tuyển : 

    50 Nam

Độ tuổi :

  Từ 21 tuổi đến 35 tuổi

Trình độ

  Tốt nghiệp từ Cao đẳng chính quy trở lên chuyên ngành

  công nghệ thông tin...

Kinh nghiệm làm việc

  Yêu cầu tiếng Nhật từ N3

6

Hình thức tuyển dụng

  Phỏng vấn  qua Skype

7

Mức lương cơ bản

  180000 yên / 1 tháng

  Có tăng ca trung bình mỗi ngày 3-5 tiếng.

※ Mức lương chưa trừ tiền bảo hiểm xã hội, tiền thuê nhà .v.v..

8

Thời gian làm việc

  8h00 ~ 17h00 Đúng theo quy định pháp luật Nhật Bản   2800h/năm

  Ngày nghĩ theo lịch mỗi công ty.

9

Dự kiến nhập cảnh

  Từ 2 đến 4 tháng sau khi đậu phỏng vấn

10

Dự kiến thi tuyển

  Tuyển liên tục từ tháng 5/2018 đến 12/2019.Mỗi tháng đều     phỏng vấn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.dailynhatviet.com