Logo 1
Danh mục
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở NHẬT
 • Lượt xem
  : 928
 • Số lượng còn
  : 0
 • Giá bán
  : 0 ¥

Chọn mua
Chọn đơn vị tiền:
Mệnh giá :
Call
Số lượng :

Mô tả Sản phẩm

Danh sách các trường đại học ở Nhật Bản:

Các trường ở Tokyo

Tên trường Website trường
Aoyama Gakuin University http://www.aoyama.ac.jp/
Asia University  https://www.asia-u.ac.jp/english/
Bunka Gakuen University http://www.bunka.ac.jp/
Chuo University http://global.chuo-u.ac.jp/english/
Daito Bunka University http://www.daito.ac.jp/english/
Gakushuin University http://www.univ.gakushuin.ac.jp/
Globis University Graduate School of Management http://gms.globis.co.jp/
Hitotsubashi University http://www.hit-u.ac.jp/index.html
Hosei University http://www.hosei.ac.jp/
Hoshi University http://www.hoshi.ac.jp/
International Christian University http://www.icu.ac.jp/
Japan Women’s University http://www.jwu.ac.jp/sp/
Joshibi University of Art and Design http://www.joshibi.ac.jp/
Keio University https://www.keio.ac.jp/en/
Keisen University http://www.keisen.ac.jp/
Kogakuin University http://www.kogakuin.ac.jp/
Kokugakuin University https://www.kokugakuin.ac.jp/
Kokushikan University http://www.kokushikan.ac.jp/
Komazawa University https://www.komazawa-u.ac.jp/
Kyorin University http://www.kyorin-u.ac.jp/
Meiji Gakuin University http://www.meijigakuin.ac.jp/
Meiji University http://www.meiji.ac.jp/
Meisei University https://www.meisei-u.ac.jp/?r=gmb
Mejiro University https://www2.mejiro.ac.jp/eng/university/
Musashi Institute of Technology https://www.tcu.ac.jp/
Musashi University http://www.musashi.ac.jp/
Musashino Academia Musicae http://www.musashino-music.ac.jp/
Musashino Art University http://www.musabi.ac.jp/
Musashino University https://www.musashino-u.ac.jp/
National Graduate Institute for Policy Studies http://www.grips.ac.jp/en
Nihon University http://www.nihon-u.ac.jp/
Nippon Dental University http://www.ngt.ndu.ac.jp/
Nippon Medical School https://www.nms.ac.jp/college/english.html
Nippon Sport Science University http://www.nittai.ac.jp/access/tokyo.html
Nishogakusha University http://www.nishogakusha-u.ac.jp/
Ochanomizu University http://www.ocha.ac.jp/
Otsuma Women’s University http://www.otsuma.ac.jp/
Rikkyo University (St. Paul’s University) ……. http://english.rikkyo.ac.jp/
Rissho University http://www.ris.ac.jp/
Sanno University http://www.sanno.ac.jp/
Science University of Tokyo http://www.tus.ac.jp/
Seijo University http://www.seijo.ac.jp/
Seikei University http://www.seikei.ac.jp/university/
Seisen University http://www.seisen-u.ac.jp/
Shibaura Institute of Technology  …. http://www.shibaura-it.ac.jp/
Shirayuri Women’s University http://www.shirayuri.ac.jp/index.html
Showa Women’s University https://univ.swu.ac.jp/
Soka University http://www.soka.edu/
Sophia University http://www.sophia.ac.jp/
Taisho University https://www.tais.ac.jp/
Takachiho University http://www.takachiho.jp/
Takushoku University http://www.takushoku-u.ac.jp/access.html
Tama Art University http://www.tamabi.ac.jp/index_j.htm
Teikyo University http://www.teikyo-u.ac.jp/index.html
Temple University Japan http://www.tuj.ac.jp/
Toho Gakuen School of Music http://www.tohomusic.ac.jp/college/
Toho University http://www.toho-u.ac.jp/
Tōkai University http://www.u-tokai.ac.jp/
Tokyo Denki University https://www.dendai.ac.jp/
Tokyo Fuji University http://www.fuji.ac.jp/
Tokyo Future University http://www.tokyomirai.ac.jp/
Tokyo Institute of Polytechnics http://www.titech.ac.jp/english/
Tokyo Institute of Technology http://www.titech.ac.jp/
Tokyo Junshin University http://www.t-junshin.ac.jp/univ/
Tokyo Kasei-Gakuin University http://www.kasei-gakuin.ac.jp/english.html
Tokyo Kasei University http://www.tokyo-kasei.ac.jp/
Tokyo Keizai University http://www.tku.ac.jp/
Tokyo Medical and Dental University http://www.tmd.ac.jp/
Tokyo Medical University http://www.tokyo-med.ac.jp/english/
Tokyo Metropolitan University http://www.tmu.ac.jp/english/index.html
Tokyo National University of Fine Arts and Music http://www.geidai.ac.jp/
Tokyo University of Agriculture http://www.nodai.ac.jp/
Tokyo University of Agriculture and Technology http://www.tuat.ac.jp/
Tokyo University of Foreign Studies http://www.tufs.ac.jp/
Tokyo University of Marine Science & Technology https://www.kaiyodai.ac.jp/
Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences http://www.toyaku.ac.jp/
Tokyo University of Science http://www.tus.ac.jp/
Tokyo University of Technology http://www.teu.ac.jp/
Tokyo Woman’s Christian University http://office.twcu.ac.jp/univ/index.html
Tokyo Zokei University http://www.zokei.ac.jp/
Toyo University http://www.toyo.ac.jp/
United Nations University http://unu.edu/
University of Electro-Communications http://www.uec.ac.jp/
University of the Sacred Heart http://www.u-sacred-heart.ac.jp/
University of Tokyo http://www.u-tokyo.ac.jp/index_j.html
Waseda University https://www.waseda.jp/top/en

Trường ở Osaka

 • Aino University
 • Hagoromo International University
 • Hannan University
 • Heian Jogakuin-St. Agnes’-University
 • Kansai Gaidai University (Kansai University of Foreign Languages)
 • Kansai Medical University
 • Kansai University
 • Kansai University of Welfare Sciences
 • Kinki University
 • Kwansei Gakuin University, Osaka-Umeda
 • Momoyama Gakuin University
 • Morinomiya University of Medical Sciences
 • Osaka City University
 • Osaka Dental University
 • Osaka Electro Communication University
 • Osaka Gakuin University
 • Osaka Institute of Technology
 • Osaka International University
 • Osaka Kawasaki Rehabilitation University
 • Osaka Kyoiku University
 • Osaka Prefecture University
 • Osaka University
 • Osaka University of Arts
 • Osaka University of Commerce
 • Osaka University of Comprehensive Children education
 • Osaka University of Economics
 • Osaka University of Economics & Law
 • Osaka University of Foreign Studies
 • Osaka University of Health & Sport Sciences
 • Osaka University of Human Sciences
 • Osaka University of Pharmaceutical Sciences
 • Osaka University of Tourism
 • Otani Women’s University
 • Poole Gakuin University
 • Senri Kinran University
 • Setsunan University
 • Shijonawate Gakuen University
 • Shitennoji International Buddhist University
 • Soai University
 • Taisei Gakuin University
 • Tezukayama Gakuin University
 • Tokiwakai Gakuen University

Tỉnh Aichi

 • Aichi Bunkyo University
 • Aichi Gakuin University
 • Aichi Institute of Technology
 • Aichi Medical University
 • Aichi Prefectural University of Fine Arts and Music
 • Aichi Shinshiro Otani University
 • Aichi Toho University
 • Aichi University
 • Aichi University of Education
 • Chūbu University
 • Chukyo University
 • Daido Institute of Technology
 • Doho University
 • Fujita Health University
 • Kinjo Gakuin University
 • Kinjo University
 • Meijo University
 • Nagoya City University
 • Nagoya Gakuin University
 • Nagoya Institute of Technology
 • Nagoya Keizai University
 • Nagoya Sangyo University
 • Nagoya University
 • Nagoya University of Arts
 • Nagoya University of Arts and Sciences
 • Nagoya University of Commerce & Business
 • Nagoya University of Foreign Studies
 • Nagoya Women’s University
 • Nagoya Zokei University of Art & Design
 • Nanzan University
 • Nihon Fukushi University
 • Shubun University
 • Toyohashi University of Technology
 • Toyota Technological Institute

Tỉnh Akita

 • Akita International University
 • Akita Prefectural University
 • Akita University
 • Akita University of Art
 • Akita University of Nursing and Welfare
 • North Asia University

Tỉnh Aomori

 • Aomori Chuo Gakuin University
 • Aomori Public University
 • Aomori University
 • Aomori University of Health and Welfare
 • Hachinohe Institute of Technology
 • Hachinohe University
 • Hirosaki Gakuin University
 • Hirosaki University
 • Kitasato University School of Veterinary Medicine & Animal Sciences

Tỉnh, thành phố Chiba

 • Aikoku Gakuen University
 • Chiba Institute of Technology
 • Chiba Keizai University
 • Chiba Prefectural University of Health Sciences
 • Chiba University
 • Chūōgakuin University
 • Edogawa University
 • International Budo University
 • Josai International University
 • Kaichi International University
 • Kanda University of International Studies
 • Kawamura Gakuen Women’s University
 • Keiai University
 • Meikai University
 • Reitaku University
 • Seitoku University
 • Seiwa University
 • Shukutoku University
 • Shumei University
 • Teikyo Heisei University
 • Tokyo Christian University
 • Tokyo Denki University
 • Tokyo Seitoku University
 • Tokyo University of Information Sciences
 • Toyo Gakuen University
 • Uekusa University
 • Wayo Women’s University

Ehime

 • Ehime University
 • Matsuyama University
 • St. Catherine University

Fukui

 • Fukui Prefectural University
 • Fukui University
 • Fukui University of Technology
 • Jin-ai University

Fukuoka

 • Chikushi Jogakuen University
 • Fukuoka International University
 • Fukuoka Institute of Technology
 • Fukuoka Jo Gakuin University
 • Fukuoka Social Medical Welfare University
 • Fukuoka University
 • Fukuoka University of Economics
 • Fukuoka Women’s University
 • Kitakyushu University
 • Kurume Institute of Technology
 • Kurume University
 • Kyushu Institute of Design
 • Kyushu Institute of Information Sciences
 • Kyushu International University
 • Kyushu Kyoritsu University
 • Kyushu Nutrition Welfare University
 • Kyushu Sangyo University
 • Kyushu University
 • Kyushu Women’s University
 • Nakamura Gakuen University
 • Nishinippon Institute of Technology
 • Seinan Gakuin University
 • Seinan Jo Gakuin University
 • Sojo University
 • St. Mary’s Educational Foundation
 • Tohwa University
 • University of Occupational and Environmental Health

Fukushima

 • Fukushima Medical University
 • Fukushima University
 • Higashi Nippon International University
 • Iwaki Meisei University
 • Koriyama Women’s University
 • Ohu University
 • University of Aizu

Gifu

 • Asahi University
 • Chubu Gakuin University
 • Chukyo Gakuin University
 • Gifu Keizai University
 • Gifu Pharmaceutical University
 • Gifu Shotoku Gakuen University
 • Gifu Women’s University
 • Gifu University
 • Gifu University of Medical Science
 • Institute of Advanced Media Arts and Sciences
 • Tokai Gakuin University

Gunma

 • Gunma University
 • Gunma University of Health and Welfare
 • Jobu University
 • Kanto Gakuen University
 • Kiryu University[13]
 • Maebashi Institute of Technology
 • Takasaki City University of Economics
 • Takasaki University of Commerce
 • Takasaki University of Health and Welfare
 • Tokyo University of Social Welfare
 • Toyo University Itakura Campus
 • University of Creation; Art, Music & Social Work

Hiroshima

 • Elisabeth University of Music
 • Fukuyama City University
 • Fukuyama Heisei University
 • Fukuyama University
 • Hijiyama University
 • Hiroshima Bunkyo Women’s University
 • Hiroshima City University
 • Hiroshima Institute of Technology
 • Hiroshima Kokusai Gakuin University
 • Hiroshima Shudo University
 • Hiroshima University
 • Hiroshima University of Economics
 • Hiroshima Women’s University
 • Kure University
 • Onomichi City University
 • Prefectural University of Hiroshima
 • Yasuda Women’s University

Hokkaido

 • Asahikawa Medical University
 • Asahikawa University
 • Chitose Institute of Science and Technology
 • Future University Hakodate
 • Hokkai Gakuen University
 • Hokkaido Bunkyo University
 • Hokkaido Information University
 • Hokkaido Institute of Technology
 • Hokkaido University
 • Hokkaido University of Education
 • Hokusei Gakuen University
 • Kitami Institute of Technology
 • Kushiro Public University of Economics
 • Muroran Institute of Technology
 • Nayoro City University
 • Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
 • Otaru University of Commerce
 • Rakuno Gakuen University
 • Sapporo City University
 • Sapporo Gakuin University
 • Sapporo International University
 • Sapporo Otani University
 • Sapporo University
 • Seisa University
 • Tomakomai Komazawa University

Hyōgo

 • Ashiya University
 • Himeji Dokkyo University
 • Himeji Institute of Technology
 • Hyogo University
 • Hyogo University of Teacher Education
 • Kansai University of International Studies
 • Kansai University of Nursing and Health Sciences
 • Kansai University of Social Welfare
 • Kinki Welfare University
 • Kobe City University of Foreign Studies
 • Kobe Design University
 • Kobe Gakuin University
 • Kobe Institute of Computing
 • Kobe Shinwa Women’s University
 • Kobe Shoin Women’s University
 • Kobe Tokiwa University
 • Kobe University
 • Kobe University of Fashion and Design
 • Kobe Women’s University
 • Kobe Yamate University
 • Konan University
 • Konan Women’s University
 • Koshien University
 • Kwansei Gakuin University
 • Mukogawa Women’s University
 • Otemae University
 • Sonoda Gakuen Women’s University
 • St. Thomas University
 • Takarazuka University
 • University of Hyogo
 • University of Marketing and Distribution Sciences

Ibaraki

 • Ibaraki Christian University
 • Ibaraki Prefectural University of Health Sciences
 • Ibaraki University
 • Ryutsu Keizai University
 • Tokiwa University
 • Tokyo Kasei Gakuin Tsukuba Women’s University
 • Tsukuba International University
 • University of Tsukuba

Ishikawa

 • Hokuriku University
 • Ishikawa Prefectural Nursing University
 • Japan Advanced Institute of Science and Technology
 • Kanazawa Gakuin University
 • Kanazawa Institute of Technology
Trụ sở Việt Nam:
CÔNG TY TNHH MEIA VIỆT NAM
48 Thích Minh Nguyệt,Phường 2,Tân Bình,Hồ Chí Minh.

日本Trụ sở nhật bản:
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC
Osaka fu-Kashiwara shi-Taisho 1-6-20-107.
NB:+817018056789 VN:+84949999611/+842862740024
vietnammeia@gmail.com
dailynhatviet@gmail.com