Logo 1
Danh mục

DANH SÁCH CÁC HỌC VIỆN NHẬT NGỮ TẠI NHẬT BẢN

Thứ tư, 02/06/2010, 07:00 GMT+7

DANH SÁCH CÁC HỌC VIỆN NHẬT NGỮ TẠI NHẬT BẢN (PHÂN CHIA THEO KHU VỰC)

1. Học viện Nhật ngữ quốc tế KIJ (Kobe)
2. Trường Nhật ngữ Kyoto Minsai (Tokyo)
3. Học viện quốc tê Logos (Kanagawa)
4. Trường Nhật ngữ MCA (Tokyo)
5. Trường Nhật ngữ ISI (Tokyo)
6. Trường Nhật ngữ ISI Tokyo (Tokyo)
7.Trường ngôn ngữ Nagano NLC (Nagano)
8. Trung cap ngoai ngu va kinh doanh Tokyo (Tokyo)
9. Học viện quốc tế J (Osaka)
10. Hoc vien quoc te Ashiya (Osaka)
11. Trường Nhật ngữ JCLI (Tokyo)
12. Hoc vien Nhat ngu Kasuga (Kobe)
13. Trường Nhật ngữ TGN (Tokyo)
14. Dai hoc quoc te Kobe (Kobe)
15. Hoc vien giao luu quoc te Tokyo (Tokyo)
16. Trường Nhật ngữ Nishinihon
17. Trường Nhật ngữ Umikaze (Osaka)
18. Truong Nhat ngu Hiroo (Tokyo)
19. Hoc vien giao luu Kobe (Kobe)
20. Trung cap Alice (Ishikawa)
21. Truong Nhat ngu An (Tokyo)
22. Hoc vien quoc te Matsudo (Chiba)
23. Hoc vien giao duc quoc te Osaka (Osaka)
24. Hoc vien Nhat ngu TCC (Tokyo)
25. Hoc vien ngon ngu Newglobal (Tokyo)
26. Trung cap thong tin kinh te quoc te (Saitama)
27. Học viện Nhật ngữ Ken (Chiba)
28. Trường quốc tế Yamate (Saitama)
29. Học viện quốc tế Aishin (Kanagawa)
30. Học viện thiết kế Yokohama (Kanagawa)
31. Trung cap kinh doanh Iwatani (Yokohama)
32. Học viện giáo dục quốc tế Yokohama (Yokohama)
33. Hoc vien ngoai ngu Osaka (Osaka)
34. Hoc vien Bunrin (Osaka)
35. Hoc vien giao duc quoc te Japan (Fukuoka)
36. Hoc vien Kamiyama (Aichi)
37. Hoc vien van hoa ngon ngu Toyo (Okinawa)
38. Trường Nhật ngữ YMCA Fukuoka (Fukuoka)
39. Hoc vien quoc te One Purpose (Osaka)
40. Hoc vien quoc te Kyoto (Kyoto)
41. Hoc vien giao duc van hoa quoc te Tokyo (Tokyo)
42. Trung cap kinh doanh quoc te Hiroshima (Hiroshima)
43. Trường Nhật ngữ Tokyo Galaxy (Tokyo)
44. Học viện Tokyo YIEA (Tokyo)
45. Hoc vien Tokyo Sanritsu (Tokyo)
46. Trung tam van hoa Waseda (Tokyo)
47. Trường ngôn ngữ Samu
48. Trường nhật ngữ Shurin
49. Học viện giáo dục quốc tế Aoyama
50. Trường nhật ngữ Shinjuku Heiwa
51. Trường Nhật Ngữ AKAMONKAI
52. Trường nhật ngữ Midream
53. Học viện văn hóa và ngôn ngữ Kudan
54. Trường nhật ngữ KAI
55. Viện nghệ thuật ngôn ngữ
56. Trường ngôn ngữ Gendai
57. Trường nhật ngữ lien kết với Đại học quốc tế Tokyo
58. Trường cao đẳng văn hóa và nhật ngữ Tokyo
60. Học viện Tokyo Nichigo
61. Trường nhật ngữ Toyo
62. Trường ngôn ngữ UJS
63. Trường nhật ngữ YMCA Tokyo
64. Trường nhật ngữ ISI – Tokyo

 

I. Khu vực Hokkaido:
SAPPORO

Học viện Nhật Ngữ quốc tế Sapporo
International Academy
Khoa tiếng Nhật học viện hành chính Yoshida
Khóa tiếng Nhật học viện Shoken Kanyobi
Khoa tiếng Nhật trung tâm ngôn ngữ Sapporo
II. Khu vực Tohoku
Không có trường nào tại khu vực này.
III. Khu vực Kanto
CHIBA

Học viện ngoại ngữ Mizuno
Học viện ngoại ngữ Narashino
Học viện ngoại ngữ quốc tế Funabashi
Học viện Nhật ngữ KEN
Học viện Nhật ngữ trực thuộc học viện quốc tế Nhật Bản JIA
Học viện quốc tế Asahi
Học viện quốc tế Chiba
Học viện quốc tế Matsudo
Khoa du học sinh trường đại học quốc tế Josai
Khoá nghiên cứu Nhật ngữ Đại học Meikai
Khoa tiếng Nhật trường chuyên nghiệp kinh tế- CNTT Meisei
Khoa tiếng Nhật Đại học Reitaku
Trường Nhật ngữ Narita
Truờng Nhật ngữ ASTO
Trường quốc tế Meisei
GUNMA

Học viện ngoại ngữ TBC Maebasi
Học viện Nhật ngữ
IBARAKI

Học viện nhật ngữ quốc tế akademi
Học viện quốc tế ibaraki
Trường học viện văn hóa Đông Hải
Trường quốc tế Nhật Ngữ Mito
KANAGAWA

Học viện Asuka
Học viện chuyên môn YMCA Yokohama
Học viện design Yokohama
Học viện giáo dục quốc tế Yokohama
Học viện giáo dục Tokyo
Học viện Nhật ngữ Kanrin
Học viện Nhật ngữ Kohwa
Học viện quốc tế Aishin
Học viện quốc tế Logos
Học viện văn quốc tế Tokyo- phân hiệu Yokohama
Khoa tiếng Nhật trường chuyên môn fureai Yokohama
Khoa tiếng Nhật trường đại học Tokai
Trung tâm ngoại ngữ học việc Kanagawa
Trường chuyên môn kinh tế Iwatani
Trường chuyên nghiệp ngoại ngữ kinh tế
Trường quốc tế Syuho
NAGANO

Học viện Nhật ngữ Nagano21
Học viện văn hoá quốc tế Nagano
Trường chuyên môn ngoại ngữ Nagano
Truờng chuyên nghiệp kinh tế Marunouchi
Trường ngoại ngữ Bắc Nagano
Trường ngoại ngữ Manabi
SAITAMA

Học viện Nhật ngữ Akatsuki
Học viện Nhật ngữ Mitsui Gakuen Musashi Urawa
Học viện Nhật ngữ Đông Dương
Học viện quốc tế Saitama
Học viện quốc tế Urawa
Trường chuyên môn về thông tin kinh tế quốc tế
Trường Nhật ngữ Saitama
Trường Nhật ngữ Tokyo
Trường Nhật ngữ trực thuộc trường dự bị saishin
Trường Nhật ngữ, học viện Yono
Viện ngữ học Saitama
TOCHIGI

Học viện Kou
Học viện Nhật ngữ Mary
Học viện văn hóa trung ương
Trường chuyên nghiệp quốc tế công nghệ thông tin và kinh tế
Trường học viện Nhật ngữ Utsunomiya
Trường ngôn ngữ Ashikaga
TOKYO

An Language School
Hệ tiếng Nhật học viện ngoại ngữ Bungiwa
Học viện hội thoại quốc tế ICA
Học viện nghệ thuật ngôn ngữ
Học viện nghiên cứu văn hoá, tiếng Nhật Kudan
Học viện ngoại ngữ Chiyoda
Học viện ngoại ngữ Gendai
Học viện ngoại ngữ Nihonbashi Tokyo
Học viện ngoại ngữ quốc tế (Tokyo)
Học viện ngoại ngữ Shibaura Tokyo
Học viện ngôn ngữ Meros
Học viện ngôn ngữ quốc tế Sakura
Học viện ngôn ngữ và giáo dục Tokyo
Học viện Nhật ngữ Ohara
Học viện quốc tế Zenrin
Học viện Toei
Ngữ học viện Á Châu YMCA
Trung tâm Nhật Ngữ học viện giáo dục quốc tế Aoyama
Trung tâm Nhật Ngữ Tokyo
Trung tâm quốc tế ngữ (Tokyo)
Trung tâm văn hoá Edo
Trung tâm văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản đại học Keio
Trường cao đẳng Sunshine
Trường kinh doanh quốc tế
Trường ngoại ngữ Shinwa
Trường ngôn ngữ Noah
Trường ngôn ngữ thế kỉ 21 TOPA
Trường ngôn ngữ UJS
Trường ngữ học Galaxy Tokyo
Trường Nhật ngữ Inter-Cultural
Trường Nhật ngữ Nisshin
Trường Nhật ngữ Sanritsu
Trường Nhật ngữ Sendagaya
Trường Nhật ngữ TCC
Trường tiếng Nhật Nakano Tokyo
Trường tiếng Nhật và văn hóa Tokyo
Trường tiếng Nhật Đông Tây
Trường văn hóa ngoại ngữ cho người nước ngoài
Trường văn hóa và tiếng Nhật Koenji
Đông Á học viện – hội quán Kazan
YAMANASHI

Trường Nhật ngữ quốc tế số 1
Trường tiếng Nhật Unitas
IV. Khu vực Chubu-Tokai
SHIZUOKA

Học viện giao lưu quốc tế A.C.C
Học viện ngôn ngữ quốc tế
Học viện ngôn ngữ quốc tế (Shizuoka)
Học viện ngôn ngữ quốc tế Shzuoka
Học viện Nhật ngữ FIA
Khoa tiếng Nhật trường đàm thoại anh ngữ LLES
Trung tâm giáo dục Nhật ngữ Shizuoka
Trung tâm Nhật ngữ Shizuoka
Trường giáo dục chuyên nghiệp OISCA
Trường quốc tế Shizuoka